Ogłoszenia dotyczące witryny

Picture of Admin KSW
Komunikat
by Admin KSW - Wednesday, 25 March 2020, 1:23 PM
 

W związku z bardzo wzmożonym ruchem internetowym we wszystkich placówkach dydaktycznych i zakładach pracy w ramach pracy zdalnej mogą występować przejściowe problemy z dostępnością platformy e-learningowej w godzinach największego obciążenia sieci w kraju (godziny 12-15). Jeśli serwer jest w tych godzinach niedostępny, proszę o ponowną próbę poza tymi godzinami

 
Picture of Admin KSW
Instrukcja logowania dla nowych studentów KSW i szkolenia wstępne
by Admin KSW - Wednesday, 2 October 2019, 7:48 AM
 

Aby zalogować się pierwszy raz należy użyć danych logowania z poniższego schematu:

login: numer_indeksu

hasło: numer PESEL

Podczas pierwszego logowania system wymaga zmiany hasła. 

Warunkiem przywrócenia hasła jest prawidłowy adres email w profilu użytkownika.

Szkolenia wstępne są dostępne pod adresem http://euczelnia.ksw.wloclawek.pl/course/view.php?id=11