W tym kursie znajdują się materiały dotyczące podstawowego zarządzania platformą e-learningową z poziomu wykładowcy. 

To jest kurs w którym student zyskuje podstawowe umiejętności w nawigowaniu po stronie eKSW.