Niniejszy kurs zawiera materiał z Podstaw psychologii. Opisuje psychologię jako naukę popartą dowodami empirycznymi. Odnosi się do kluczowych koncepcji psychologicznych i ważnych zjawisk społecznych. Przedstawia ważne eksperymenty psychologiczne. Porusza zagadnienia elementów pomocy psychologicznej, podstaw psychologii rozwoju człowieka, psychologii społecznej oraz psychologii rodziny.